Trang chủ Ngày nhập học Online: 19/8/2022
Cẩm nang sinh viên TMU
Bước 1. Xem Hướng dẫn nhập học Online
 

MỘT SỐ LƯU Ý KHI NHẬP HỌC TRỰC TUYẾN

1. Đọc kỹ và làm theo nội dung trong "Bước 1. Xem Hướng dẫn nhập học Online"

2. Sau khi nhập học Online, Sinh viên cần thực hiện nộp tiền nhập học qua ngân hàng về Trường. Cụ thể:

a) Tiền nộp nhập học = Tiền học phí phải nộp + BHTT (tự nguyện) + BHYT (bắt buộc)

Tiền học phí phải nộp:
- Chương trình đại trà: 8.500.000 (VNĐ) (Tạm tính)
- Chương trình đào tạo theo cơ chế đặc thù: 10.000.000 (VNĐ)
- Chương trình đào tạo chất lượng cao: 15.225.000 (VNĐ)
Tiền bảo hiểm
- BHTT (bảo hiểm thân thể tự nguyện): 270.000 (VNĐ)
- BHYT (bảo hiểm y tế bắt buộc): 657.090 (VNĐ) (Tổng 14 tháng)

b) Cách thức nộp: chuyển khoản về Trường theo hướng dẫn sau:

- Đơn vị hưởng thụ: Trường Đại học Thương mại

- Số tài khoản: 21510001125017

- Ngân hàng: BIDV Chi nhánh Cầu Giấy

- Nội dung chuyển tiền: MSV[dấu cách]MaSinhVien[dấu cách]HoVaTen[dấu cách]NopTienNhapHoc

- Ví dụ về nội dung chuyển tiền như sau: MSV 21D100001 NguyenVanA NopTienNhapHoc

- Sau khi chuyển khoản thành công, khuyến cáo Sinh viên chụp lại minh chứng giao dịch chuyển tiền

- Lưu ý: sinh viên nộp đúng và đủ số tiền cần nộp (đến cả phần số lẻ) về tài khoản của Nhà trường

- Trường hợp quên/ghi sai ghi nội dung chuyển khoản, sinh viên liên hệ với Cố vấn học tập (Ưu tiên) hoặc qua số điện thoại Thầy Bình (Phòng Kế hoạch Tài chính) 0965 256 668

- Trường hợp gặp vấn đề về Hồ sơ sinh viên, sinh viên liên hệ Thầy Cường (Phòng Công tác sinh viên) 0913 271 662

3. Hoàn thiện bộ Hồ sơ nhập học bản cứng (như trong file Hướng dẫn nhập học Online) và nộp về Trường.